אזעקה לעסק

אזעקה לעסק הוא מוצר שמצוי בכל עסק והכרחי למגן את הציוד המצוי בחנות